תוך כמה זמן ממועד הארוע יש להגיש תביעת רשלנות רפואית?

ככלל תקופת ההתיישנות בתביעות נזיקין הינה שבע שנים מהיום בו נולדה עילת התביעה.

לכלל זה ישנם חריגים, וביניהם:

  • כאשר מדובר בקטין, מניין שבע השנים עד להתיישנות יחל ממועד הגעתו לגיל 18. משמע, ניתן יהיה להגיש את התביעה עד שלקטין ימלאו 25 שנים.
  • כאשר מועד התרחשות הנזק לא ידוע ולא יכול היה להיות ידוע – תקופת ההתיישנות תימנה ממועד גילוי הנזק ולא יאוחר מעשר שנים ממועד הגילוי.
  • כאשר הנפגע לא ידע ולא יכול היה לדעת את העובדות המהוות את עילת התביעה (מסיבות שלא תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותו) – מרוץ ההתיישנות יתחיל ביום בו נודעו לו העובדות הרלבנטיות (חריג זה נובע משילוב בין דיני ההתישנות בנזיקין לחוק ההתישנות).

חשוב להדגיש כי למרות שמבחינת דיני ההתישנות ניתן להגיש את התביעה בתוך מספר שנים ממועד הארוע, יש בדרך כלל יתרון לתחילת טיפול בריכוז החמר וגביית סיפור הארוע מהנפגע סמוך ככל שניתן להתרחשותו.