שיהוי באבחנת גידול / מחלה ממארת או שיהוי בטיפול בהם. האם ניתן לתבוע על כך בגין רשלנות רפואית בטיפול?

אם מדובר בשיהוי באבחנה או טיפול של מצב שמראש לא היה צפוי להחלמה מלאה, מדובר בתביעה בגין "אובדן סיכויי החלמה" שבבסיסה השוואת הפרוגנוזה שהיתה צפויה לחולה במועד התרשלותו של הגורם הרפואי לבין הפרוגנוזה לה הוא צפוי בעקבות המחדל.

יודגש כי שאלות הבסיס במקרים אלו הן מתי ניתן היה לבצע את האבחנה (שהרי לא כל גידול או מחלה ממארת ניתנים לאבחנה בשלבים מוקדמים) , כמה זמן חלף מהמועד שצריך היה לבצע את האבחנה ועד האיבחון בפועל והאם השתנו סיכויי ההישרדות של החולה בעקבות שיהוי זה.