עובר שנולד ללא רוח חיים בגלל שיהוי בחילוצו מרחם אימו – האם קיימת לו או להוריו עילת תביעה?

ילוד חי מהוה אישיות משפטית מרגע לידתו. לא כך עובר שנולד ללא רוח חיים. עובר זה אינו מהווה אישיות משפטית ועילת התביעה הינה של הוריו.

שיעור הפיצויים המשולם להורי ילוד שנפטר ברחם אימו, קטן משמעותית מהפיצוי הנפסק בגין פטירת הילוד – גם אם הילוד נפטר דקות ספורות אחרי לידתו.

עזבון הילוד שנפטר יכול לתבוע פרט לנזק הלא ממוני (כאב וסבל ו/או קיצור תוחלת חיים) גם אובדן הכנסה ב"שנים האבודות" (שנות ההשתכרות שהיו צפויות לו)  ולכן, בפן המשפטי, יש חשיבות קריטית אם הילוד יצא לאויר העולם חי או לא.