מה יש לעשות כדי להגיש תביעת רשלנות רפואית?

מקדמית, יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית (המדובר בהליך המחייב מומחיות ונסיון) אשר ישמע ויבחן את עובדות המקרה, התיעוד והראיות האחרות שיוכלו לבסס את גרסת הנפגע, יוועץ במומחה רפואי מתאים לגבי הסוגיות הרפואיות המתעוררות, ולבסוף יבחן את המקרה בהיבט המשפטי, בשים לב לסוגיות המשפטיות המתעוררות.

 בהתאם לדין, כל טענה שברפואה חייבת להתבסס על חוות דעת רפואית – כך גם לגבי טענת ההתרשלות המיוחסת לגורם הרפואי. חוות הדעת המגויסת במישור החבות הינה בתחום המומחיות הרלבנטי לענין (בד"כ תחום המומחיות של הרופא שלו מיוחסת ההתרשלות) ולעיתים יש צורך במספר חוות דעת.

בנוסף לקיומה של התרשלות בטיפול הרפואי שניתן, יש להוכיח כי נגרם נזק גוף וכי ההתרשלות היא זו שגרמה לנזק. טענת הנזק שנגרם – נכותו של הנפגע, השלכותיה על תיפקודו וצרכיו בעקבות זאת, וטענת הקשר בין כל אלו לארוע נשוא התביעה – צריכים גם הם ביסוס בחוות דעת רפואית.

למשל:

אם הרשלנות הינה בפענוח בדיקת הדמיה, אזי יש להגיש חוות דעת רפואית של מומחה בתחום ההדמיה וחוות דעת נוספת במישור הנזק; אם הרשלנות היא בגין שיהוי באבחנת גידול או מחלה ממארת, תידרש חוות דעת רפואית של אונקולוג ובמקרים רבים יוכל הוא עצמו לחוות דעה גם על הנזק (במקרה זה – השלכות השיהוי, הפגיעה בפרוגנוזה והפגיעה בסכויי ההחלמה של החולה).
אם לעומת זאת, מדובר ברשלנות מפאת אי איבחון מום גנטי במהלך מעקב הריון – יש לתמוך טענות האחריות בחוות דעת של מומחה בתחום רפואת הנשים, ולעיתים גם בחוות דעת של מומחה בתחום הגנטיקה וזאת בנוסף לחוות דעת של נוירופדיאטר ביחס לטיב הנזק והיקפו.

לאחר השלמת מערך חוות הדעת הרפואיות ניתן להערך להכנת והגשת כתב תביעה.