לא הציעו ליולדת בדיקה שניתן לבצע באופן פרטי בהריון ונולד ילד חולה. האם ניתן לתבוע בגלל רשלנות רפואית במעקב הריון?

על הגורמים הרפואיים מוטלת חובת יידוע, והיא כוללת גם בדיקות שניתן לבצע באופן פרטי. החובה הזו הינה רחבה, אך מטבע הדברים היא אינה מוחלטת, משמע – היא אינה מחייבת את הצוות הרפואי למסור מידע על כל הבדיקות האפשריות שניתן לבצע בהריון באופן פרטי.

יש ליידע אודות בדיקות נפוצות ובדיקות שעשויות להתאים לנסיבות של מטופל ספציפי בהתאם למידע שהוא מוסר.

אם יוכח בבית המשפט שהרופא צריך היה ליידע את היולדת אודות בדיקה מסויימת שניתן לבצע באופן פרטי והוא לא עשה זאת, כמו גם שאילו היולדת היתה יודעת עליה היא היתה מבצעת אותה, וכן כי באמצעות בדיקה זו ניתן היה לאבחן את המחלה/המום של הילד והיית מבקשת לבצע הפסקת הריון – אז צפוי פיצוי בהתאם.