לאחר ניהול של הליך בבית המשפט קיבלתי פסק דין שבו בית המשפט דחה את טענותיי, האם עליי לערער?

בטרם תחליט באם להגיש ערעור על פסק הדין או לא, יש לבחון ולנתח, באשר לכל טענה וטענה, מהם הנימוקים של בית המשפט לדחיית טענותיך.

ככל שמדובר בדחיית טענות עובדתיות, יש לבחון אם בית המשפט התייחס למכלול הראיות הרלוונטיות שהוצגו בפניו. ככלל, ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בהכרעות המבוססות על טענות עובדתיות, זאת משום שישנה עדיפות להכרעת בית המשפט אשר שמע את העדים וראה את הראיות באופן ישיר ובלתי אמצעי (ערכאת ערעור אינה גובה עדויות).

ככל שמדובר בטעות משפטית, סיכויי הערעור להתקבל יהיו גבוהים יותר.

יודגש כי ערעור אינו פותח מחדש את כל ההליך המשפטי ואינו בגדר "מקצה שיפורים". אולם יתכנו מקרים, גם אם חריגים, בהם ערכאת הערעור תאשר הצגת ראיה חדשה במסגרת הערעור, או לחלופין- תחזיר את התיק לערכאה הראשונה כדי לדון בתיק בשים לב לראיה החדשה שהוצגה.

יש לזכור כי המועד להגשת ערעור הינו מוגבל ולכן יש לקבל החלטה ולפעול בדחיפות ובהקדם האפשרי.