כמה זמן לוקח לברר אם יש בסיס לתביעת רשלנות רפואית?

כדי שעורך דינך יוכל לבחון קיומה של עילת תביעה, עליו לפנות למומחה רפואי עם מלוא החמר       הרפואי הרלבנטי.

אין להסתפק בסיכום מחלה או מסמכים חלקיים אחרים גם אם המסמך מספק לכאורה את הטיעון הרצוי. "חמר רפואי מלא" משמעו פעמים רבות קבלת תיקי המטופל מביה"ח, מקופ"ח, ממספר רופאים עצמאיים ומביטוח הלאומי שכן רק הצלבתו תאפשר ביסוס ראוי לתשתית העובדתית הנטענת. ריכוז החמר הרפואי תלוי בשיתוף פעולה של המוסדות ורק עם סיום ריכוז החמר, התיק בשל לפניה למומחה רפואי.

איתור המומחה הרפואי המתאים הינו מהשלבים החשובים להצלחת התביעה וזה תפקידו של עורך הדין המטפל. גם המומחה הרפואי זקוק לזמן פנוי ללימוד החמר וגיבוש עמדתו. פעמים רבות פניה למומחה רפואי לא מביאה לתוצאה המקווה או שהמומחה מבקש תמיכה ממומחה בתחום אחר ואז נדרשת מנת סבלנות נוספת.

גיבוש קו התביעה אפשרי רק לאחר השלמת ההתיעצויות עם המומחים הרפואיים הרלבנטים.

ריכוז החמר הרפואי, עריכת פניה מתועדת ומפורטת למומחה רפואי, ההתיעצויות וקבלת חוות דעת רפואית בכתב, אורכים חדשים ספורים, אך במקרים רבים ניתן לקבל הערכה כללית לאחר התיעצות ראשונית. אין להתפתות להגיש תביעה בטרם הושלמו המהלכים המפורטים ויש להתאזר בסבלנות רבה כדי להגיע לתוצאה המקווה.