יולדת שבעברה הריון תקין לחלוטין אך הלידה הסתבכה ונולד ילוד עם נזקים קשים. האם ניתן להגיש תביעה נגד בית החולים בגין הנזק ממנו סובל הילוד?

לידה הינה תהליך מורכב, וחלק מן הלידות, למרבה הצער, עשויות אף להסתבך ולהסתיים בנזק לילוד או אף ליולדת.

כדי להימנע מסיבוכים, קיימת שיגרת מעקב ובדיקות וכן מדדים המצביעים על מצב היולדת והילוד ועל התקדמות הלידה ושלביה. צוות חדר לידה חייב להיות עירני למצג העובדתי ולמצג הרפואי שבפניו – שכן הם עשויים לרמז על קשיים ואף קטסטרופות בהתפתחות הלידה.

כך למשל בקבלת יולדת לחדר לידה, מבוצע, בין היתר, חיבור למוניטור, באמצעותו ניתן, בין היתר, לעקוב אחר חיוניות העובר.

קריאת הניטור מחייבת ידע ונסיון וכאשר קיימים שינויים המצביעים על מצוקת העובר, יש לפעול בדחיפות לאישוש מצבו ובהעדר שיפור יש לחלצו בניתוח קיסרי דחוף.

הליכים משפטיים רבים מתנהלים סביב פרשנות הניטור והשינויים בו.

דוגמא אחרת הינה כאשר קצב התקדמות הלידה והתפתחותה אינו תואם את הנדרש והם מחייבים הפעלת שיקול דעת רפואי והתערבות בלידה.

אם צוות חדר לידה התעלם מנורות אזהרה שהיו בפניו ובמהלך נכון היה יכול למנוע את הנזק שנגרם – סביר בהחלט כי קיימת עילת תביעה נגד ביה"ח.