חתמתי על זיכרון דברים לרכישת דירה, האם אני יכול להתחרט?

ככלל, פעמים רבות זיכרון דברים יהווה חוזה משפטי מחייב לכל דבר ועניין והחתימה עליו יכולה להיות בעלת משמעויות נרחבות, לרבות מיסויות. לפיכך, לא מומלץ לחתום על זיכרון דברים מבלי לקבל ייעוץ משפטי.

בנסיבות בהן חתמת על זיכרון דברים לרכישת דירה והתחרטת, יש לבחון את האמור בו ואת הסיבה בגינה התחרטת. באם מדובר, למשל, במצב בו התגלו לך נתונים אשר לא הובאו לידיעתך במעמד חתימת זיכרון הדברים או הוסתרו ממך, יתכן ומדובר בנסיבות של טעות או הטעיה, אשר במקרים מסוימים יובילו לקביעה כי זיכרון הדברים (או כל חוזה אחר) הינו בטל.