חתמתי על הסכם בו קיים סעיף אשר קובע פיצוי מוסכם. האם אוכל לקבל פיצוי נוסף בגין הפרת ההסכם?

סעיף פיצוי מוסכם אינו גורע מזכות הצד הנפגע להגיש תביעה בגין הנזק הממשי אשר נגרם לו בגין הפרת הסכם. יש לבחון את נוסח החוזה – לעיתים נקבע בחוזה כי הסעיף בא בנוסף לכל נזק אחר ובמקרה כזה ניתן לתבוע גם את הפיצוי המוסכם וגם את הנזק הממשי.