הילוד נולד במשקל גבוה וליולדת לא הוצע לבצע ניתוח קיסרי – האם היתה רשלנות בלידה?

השאלה המתחייבת היא אם היתה רשלנות בהערכת משקל העובר (קרי, הילוד נולד במשקל גבוה מההערכה המוקדמת), או אם היה מקום להמליץ על לידה קיסרית במשקל המוערך.

בסמוך ללידה מתבצעת הערכת משקל העובר וזאת לצורך תכנון הלידה הקרבה. הערכות המשקל אינן מדויקות וידועה סטיה אפשרית
במקרים בהם משקל העובר מוערך מראש כגדול, נבחן גם העבר המיילדותי (הלידות הקודמות) של היולדת ונתוניה הבסיסיים (מבנה אגן, משקל ילודים קודמים), וההמלצה לניתוח קיסרי באה מפאת החשש כי העובר הגדול "ייתקע" בתעלת הלידה וחילוצו יהיה כרוך בנזק בלתי הפיך – כך למשל לידות המסתיימות בפרע כתפים (שאז נותר הילוד סובל משיתוק בגפה עליונה – שיתוק ע"ש "ארב").

אם היה מקום להציע ליולדת ניתוח קיסרי ואם נזקי הילוד היו נמנעים לו בוצע ניתוח זה, ישנו בסיס להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר בצידה פיצוי.