החולה לא קיבל הסבר מלא על הטיפול, אך לא נותרו נזק/נכות – האם זכאי לפיצוי?

החוק והפסיקה קובעים כי על הגורמים המטפלים למסור למטופליהם את מלוא המידע הרלבנטי אודות הטיפול, לרבות חלופות טיפול (חוק זכויות החולה התשנ"ו-1996 קובע מהו המידע שיש למסור למטופל לצורך קבלת הסכמתו מדעת).

אי מסירת מידע מלא למטופל כמוה כשלילת אפשרות הבחירה של המטופל בין חלופות הטיפול.

גם אם לא נגרם לחולה נזק, הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין "פגיעה באוטונומיה" (-פיצוי שאינו מתבסס על פקודת הנזיקין אלא התפתח במסגרת פסיקת ביהמ"ש העליון).