האם החמצת מום בעובר בבדיקת אולטרסאונד ממהלך ההריון עשויה להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית?

בדיקות אולטרסאונד מבוצעות במהלך הריונות מזה שנים רבות (חוזר משרד הבריאות הראשון בענין זה הופץ כבר בשנת 1993).

ישנן בדיקות אולטרסאונד שנועדו לצורך בדיקת קצב הגדילה של העובר וחיוניותו וישנן בדיקות שנועדו לסקירת התפתחות איבריו – סקירת מערכות.
סקירת המערכות הינה בדיקה מקיפה יותר שכוללת רשימת איברים שיש לסקור, ואם ישנו מום (למשל מום מבני בולט בעמוד השדרה) שהוחמץ בסקירת המערכות וצריך היה להתגלות בה, בהחלט עשויה להיות עילה לתביעה בגין החמצה זו.

השאלה אם קיימת עילת תביעה, תלויה בעיקר בטיבו של המום (לא כל מום ניתן לאבחן), בשנה בה בוצעה הבדיקה – שאלה שהיא רלבנטית הן לגבי יכולת מכשירי האולטרסאונד בשנים אלו והן לגבי הפרקטיקה הרפואית שהיתה נהוגה במועדים הרלבנטים. לעתים לא ניתן היה לראות את המום בבדיקה שבוצעה ואולם  היתה אינדיקציה רפואית לביצוע בדיקה ממוקדת לאיבר זה או אחר ועוד.

אם יתברר כי היה על מבצע הבדיקה לזהות את המום, או להפנות את היולדת להמשך בירור שהיה מוביל לאבחנת המום, ואם המום היה כזה שאבחנתו היתה מובילה להפסקת הריון , הרי שדין התביעה להתקבל.