במהלך ההריון היולדת לא נשאלה על מחלות במשפחה ונולד ילד חולה – האם מדובר ברשלנות רפואית?

כעקרון, הגורמים המטפלים באישה הרה צריכים לגבות ממנה את מלוא הפרטים הרלבנטיים, לרבות אודות מומים מולדים ומחלות תורשתיות במשפחה (לדוגמא: גביית פרטים אודות קרובי משפחה החולים בתסמונת גנטית; מחלות תורשתיות – מחלות לב, מחלות מטבוליות; ומומים שונים: מומי לב, מומי שלד ועוד).

על היולדת למסור את מלוא המידע הרלבנטי לצוות המטפל, ובהתאם למידע יותאם הטיפול, הבדיקות והמעקב.

במידה והיולדת לא נשאלה, או שלא נשאלה כראוי, על תחלואה כמפורט לעיל, ומידע זה היה מביא לבירור נוסף ואולי גם ההפסקת הריון, ייתכן בהחלט כי יש בסיס לתביעה בעילת רשלנות רפואית.