אני משמש כקבלן משנה עבור פרויקט והקבלן הראשי לא שילם לי תקופה, בטענה שמזמין העבודה לא שילם לו את כל התשלומים. מה אוכל לעשות?

ראשית יש לבדוק את ההסכם ומה קבוע בו באשר למועדי התשלום.
ככל ומועדי התשלום כפופים לזרם התקבולים אותו מקבל הקבלן הראשי מהמזמין, יהיה צורך לבחון אם הקבלן הראשי עשה כל שביכולתו על מנת לדרוש מהמזמין את התשלום במועד.
במקרה בו התשלומים אינם מותנים בתשלומים של המזמין, ניתן להגיש תביעה נגד הקבלן הראשי ולאכוף את ההסכם מולו, כולל לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו בזמן עצירת התשלומים, ולרבות בגין מניעת הרווח (למשל, הפסד שנגרם עקב עצירת פרויקטים אחרים).