עורך דין נזקי גוף

עורך דין נזקי גוף – עורכי דין נזקי גוף עוסקים בדרישות ותביעות פיצויים בגין מקרים בהם נגרם נזק לגופו של אדם בתאונות, לסוגיהן השונים, או בשל רשלנות רפואית. עורכי דין נזקי גוף מטפלים בקשת רחבה של מצבים ותת התמחויות לרבות מחלות מקצוע, תאונות עבודה, תאונות דרכים, תאונות ילדים, תאונות תלמידים, תאונות בצבא, תאונות במקום ציבורי, רשלנות רפואית ועוד.

התחום המשפטי העוסק בנזיקין – בכלל, ובנזקי גוף בפרט מחייב טיפול על ידי עורך דין נזקי גוף בעלי רמת מקצועיות, מומחיות ומיומנות גבוהה ביותר.
בבואם לייעץ בכל מקרה של נזקי גוף, ועל מנת לקבוע באם יש עילה לתביעה, עורכי דין נזקי גוף יתייחסו לשתי שאלות עיקריות: ראשית, האם קיימת אחריות של המזיק? ושנית, מהו הפיצוי לו זכאי הניזוק מגורם הנזק?
במקרים של תאונות דרכים אין משמעות לשאלת האחריות, משום שעל פי חוק הניזוק זכאי לפיצויים בלא קשר לשאלה מי אחראי לגרימת התאונה. ביתר המקרים, הגורם אשר באשמתו נגרמו נזקי הגוף, חייב לפצות את הניזוק בגין פגיעתו.

שאלת האחריות נבחנת בהתאם לפקודת הנזיקין, הוראת החוק המפרטת שורה של עוולות אשר בהתקיימן זכאי הניזוק לפיצוי. העוולה המרכזית הינה עוולת הרשלנות, הקובעת חובת זהירות כללית ("מושגית"), וחובת זהירות קונקרטית. אדם אשר פעל בחוסר זהירות, היינו – התנהגותו נפלה מרמת הזהירות המתחייבת מ"אדם סביר" – הוא אדם שהתרשל, ואם ההתרשלות קשורה בקשר סיבתי לנזק שנגרם קמה, לכאורה, עילה לתביעה. עורכי דין נזקי גוף יבדקו את מי יש לתבוע ולאיזה רופא מומחה יש לפנות על מנת לקבל חוות דעת מקצועית.

בבואם להגיש תביעות פיצויים, עורכי דין נזקי גוף מתייחסים למספר מרכיבים וגורמים המשליכים על גובה הפיצוי שייפסק לתובע:
 
נכות צמיתה:
דרגת הנכות (אחוזי נכות) נקבעת על ידי רופא מומחה מטעם כל אחד מהצדדים (למעט במקרה של תאונת דרכים, שאז המומחה ממונה על ידי בית המשפט). בנוסף יש צורך להעריך את שעור הנכות התפקודית שנגרמה לנפגע, והיא מותנית במידה רבה באיבר שניזוק, במשלח ידו של הניזוק, ובהשלכות הפגיעה על יכולת התפקוד היומיומית של הניזוק.
כאב וסבל:
סכום הפיצוי עבור כאב וסבל ("נזק לא ממוני") נתון לשיקול דעת רחב של בית המשפט, כאשר נהוג להתחשב בשיעור הנכות וטיבהּ, בגיל הניזוק (ככל שהניזוק צעיר יותר כך הפיצוי גבוה יותר, משום שתוחלת החיים ארוכה יותר ומכאן שיש יותר שנים של כאב וסבל), בצורך בטיפולים רפואיים ואשפוז וכו'.
בתביעות לפיצוי בגין תאונות דרכים שעור הפיצוי בגין כאב וסבל קבוע בחוק, והוא מותנה בשעור הנכות הצמיתה של הנפגע ובמספר ימי האשפוז להם נזקק.
הפסד השתכרות בעבר ובעתיד:
בענין זה נבחנת השפעת הפגיעה בתאונה על יכולתו של הנפגע לעבוד ולהשתכר.
ההפסד יחושב ממועד ארוע התאונה ועד למועד עריכת החישוב לפי הנזקים שנגרמו בפועל, וממועד זה ועד גיל פרישה על בסיס הערכה ואומדן של הנזק הצפוי:
המדובר בהערכה הצופה פני עתיד, ובמסגרת זו תיבחן השפעת הפגיעה על רמת הכנסתו הצפויה של הנפגע, על בסיס בחינת התיעוד הרלבנטי (כאשר מדובר בנפגע בגיר – תלושי שכר ואישורי מעביד לשכיר, שומות מס הכנסה ודו"חות מע"מ לעצמאי. כאשר מדובר בקטין נהוג להתבסס על השכר הממוצע במשק כבסיס להכנסה שהיתה צפויה לו, אלמלא נפגע).
פיצויים בגין הפסדי שכר ב"שנים אבודות":
במקרים של קיצור בתוחלת חייו של הנפגע, יכול הנפגע (או משפחתו, לאחר פטירתו) להגיש תביעת נזיקין לפיצוי בגין הפסדי השכר שיכול היה להשתכר ממועד הפטירה ועד למועד בו היה צפוי לפרוש לגמלאות.
הוצאות רפואיות:
הנפגע יכול לתבוע החזר הוצאות בשל טיפולים, עזרים רפואיים שונים, תרופות, ימי אשפוז וניתוחים שאינם כלולים "בסל הבריאות" ואשר הנפגע אינו זכאי לקבלם מקופת החולים ו/או מהמוסד לביטוח לאומי.
ניידות:
היה והנפגע מוגבל בניידותו, וזקוק להסעות, ייפסק פיצוי בגין הוצאות ההסעה ו/או הוצאות אחזקת רכב צמוד כולל, במקרים המתאימים, רכב מותאם להסעת נכים.
התאמת דיור:
במקרים של נכות קשה המחייבת עזרה צמודה ו/או כשהנפגע מרותק לכסא גלגלים, ייפסק פיצוי בגין הצורך בהגדלת שטח הדיור הנדרש לנפגע ולמשפחתו, והתאמתו לתנועה בכסא גלגלים, כולל הרחבת פתחים, התקנת מעליות, התאמת חדרי רחצה וכו', וכן עבור מגורים למטפל סיעודי צמוד, במקרים בהם נדרשת עזרה מסוג זה.
צרכי שיקום:
במקרים של פגיעות קשות, ובהתאם להמלצות מומחה רפואי בתחום השיקום, ייפסק פיצוי בגין הצורך ברכישת אביזרי שיקום (כסאות גלגלים, הליכונים, מיטות חשמליות וכו'), בגין הוצאות לטיפולים משקמים ככל שאינם ניתנים ע"י קופ"ח מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי (פיזיוטרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, הידרותרפיה וכו'), ובגין רכישת תרופות וציוד מתכלה (טיטולים, קטטרים, חומרי חיטוי וכו').
עזרת הזולת:

במקרים המתאימים ייפסק פיצוי בגין הצורך בהעסקת עזרה בשכר (או "שכר ראוי" לבני משפחה), לצורך סיעוד הנפגע וסיוע בביצוע פעולות היום-יום, כמו גם לצורך ביצוע עבודות משק הבית.

מוזמנים לקרוא בנוסף: תביעת רשלנות רפואית