טיפים לייעוץ משפטי

  • מומלץ לפנות אל עורכי הדין בסמוך לארוע – גם אם תוצאותיו טרם גובשו.
  • ראוי כי תשתף עורך דינך בכל מידע רלבנטי – אל תחסוך ממנו גם מידע החזוי בעיניך כשולי או לא נח לטיעוניך.
  • ראוי כי תיוועץ בעורך דינך בכל עניין המטרידך, בטרם תפעל.
  • ראוי להעלות על הכתב נתונים ופרטים בעלי חשיבות (לרבות ובפרט לו"ז המתייחס להשתלשלות הארועים) – בזמן אמת, בסמוך ככל הניתן לארוע המקרה. מניסיון, בחלוף הזמן קיים קושי לשחזרם.
  • יש לרשום פירוט הוצאות – גם כשאינן נתמכות בקבלות (מועד ההוצאה, טיבה, גובהה וכד'). יש לשמור קבלות ואסמכתאות ביחס לכל הוצאה.
  • חשוב להמנע מחשיפת נתונים בפני גורמים שאינם מוכרים (לרבות ובפרט בפני חוקרים, שכנים וכד'). הארוע נשוא התביעה והשלכותיו, הינם לדיון בינך לבין עורך דינך בלבד.
  • קח בחשבון כי לחוקרים נטעם מבטחי הנתבע, יש מידע ונתונים על אורך חייך רבים מאלו שיש לעורך דינך.
  • תיק לעולם לא יסתיים במו"מ לפשרה בטרם עודכנת ע"י עורך דינך בפירטי ההסדר שעל הפרק ובטרם נתת הסכמתך להסדר.