דיני הגבלים עסקיים

דיני הגבלים עסקיים

העיסוק בתחום דיני הגבלים עסקיים הוא עיסוק מורכב, הדורש בקיאות ומקצועיות בדיני הגבלים עסקיים, הבנה כלכלית והיכרות עם מנגנוני רשות הגבלים עסקיים. עם הגברת האכיפה, התפתחות הפסיקה, והאצת הגלובליזציה הפכו דיני הגבלים עסקיים למרכיב בעל חשיבות מכרעת בהתנהלות היומיומית של כל גוף עסקי בבואו לקבוע מדיניות עסקית ולהתקשר עם לקוחות, ספקים ומתחרים.
לפי חוק הגבלים עסקיים, הממונה על הגבלים עסקיים רשאי למנוע מיזוג בין חברות או להגבילו אם יש חשש לפגיעה בתחרות. כמו כן,הפרתו של חוק הגבלים עסקיים מהווה הן עבירה פלילית והן עילה לתביעה אזרחית המזכה בפיצויים. הוראות החוק מקנות בידי הצרכנים, כמו גם בידי גורמים עסקיים, יכולת להגיש תביעה או תובענה ייצוגית הצופה פני עתיד בכדי למנוע פגיעה עתידית בזכויותיהם או תביעה לסעד בגין נזקים שכבר נגרמו.
עורכי הדין המתמחים בדיני הגבלים עסקיים עוסקים בייצוג תאגידים מול רשות הגבלים עסקיים ובית הדין להגבלים עסקיים בהליכים רגולטורים כגון אישור מיזוגים, עררים על החלטות הממונה על הגבלים עסקיים, הליכי שימוע, הודעות מיזוג, בקשות אישור או פטור מאישור הסדר כובל לצורך ביצוע עסקה, בקשות לחוות דעת מקדמיות ועוד. כמו כן, עורכי דין המתמחים בדיני הגבלים עסקיים מייצגים גופים פרטיים ולקוחות אשר ניזוקו מקיומו של הסדר כובל, במצב זה מוגשת תביעה אזרחית לפיצויים.
מישור נוסף בו יש צורך בבקיאות ובנסיון מקצועי בתחום דיני הגבלים עסקיים הוא ייצוג נאשמים, לרב מנהלים וחברות בהליכים משפטיים, על פי רב פליליים, כגון כתבי אישום בגין הפעלת קרטל. עורכי הדין העוסקים בדיני הגבלים עסקיים נדרשים גם לתת ייעוץ וליווי שוטף ללקוחותיהם בכלל ולבעלי מונופולין בפרט ולספק ייעוץ לקראת בדיקות וחקירות הרשות להגבלים עסקיים.
 

בעידן הגלובליזציה המאופיין בין היתר על ידי מיזוג ורכישות בין חברות בינלאומיות, העיסוק בדיני הגבלים עסקיים ובליווי תאגידים ישראלים אינו מוגבל רק למשק הישראלי ולחברות מקומיות. עקב היבטים שונים של דיני הגבלים עסקיים, הבדלים בין דיני מדינות שונות וזיקות בין גופים זרים לחברות ישראליות, לעיתים יש צורך בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בינלאומיים ובהשגת היתרים מהגופים הרלבנטיים במדינות הזרות.