על חשיבות שיתוף הפעולה בין עורך הדין הפלילי לעורך הדין האזרחי

על חשיבות שיתוף הפעולה בין עורך הדין הפלילי לעורך הדין האזרחי – מערכת המשפט במדינת ישראל מבחינה בין שני אפיקים משפטים עיקריים השונים בבסיסם זה מזה: המשפט הפלילי והמשפט האזרחי. בעוד שבמשפט הפלילי הנאשם ייתבע על ידי המדינה (שהופכת לצורך הדיון ליישות קולקטיבית) בגין אחת העבירות המוזכרות בחוק העונשין (כדוגמת אונס, רצח, שוד מזוין וכיוצא באלה), הרי שהמשפט האזרחי יתמקד בתורו בהסדרת מערכת היחסים שבין אדם לחברו במקרים ובסעד הכספי לו זכאי התובע, אם בכלל, בגין פגיעה ברכושו, בזכויותיו וכיוצא באלה.

ואולם, חשוב לזכור שפעמים רבות כשלים טכניים או מהותיים אשר נפלו בהליך הפלילי עשוים להוביל את הנאשם או את קורבן העבירה להגיש תביעה אזרחית לקבלת פיצוי מרשויות המדינה. או אז הופך שיתוף הפעולה בין עורך הדין הפלילי לעורך הדין האזרחי לאקוטי שכן בשיתוף הפעולה המוצלח בין השניים טמון המפתח לסיומו של התיק האזרחי בהצלחה – וזאת באופן אשר יאפשר לתובע לקבל את הסעד הכספי שמגיע לו.

מעצר שווא עשוי לזכות אתכם בקבלת פיצויים

לשם המחשה, נבחן תרחיש של תביעה משפטית אזרחית אשר הוגשה בעקבות מעצר שווא של אדם על לא עוול בכפו. באופן טבעי, עצם המעצר, מעמד הכבילה באזיקים לעיני בני הבית או הזולת וגם החקירה במשטרה הם כולם בבחינת מעמד מצלק וטראומטי שעלול לגרום נזק נפשי ותדמיתי לאדם שחווה דבר דומה – על אחת וכמה כשמדובר בכלל במעצר שלא היה בו צורך.

במקרים מהסוג הזה שיתוף הפעולה בין עורך הדין הפלילי לאזרחי הופך במידה רבה להכרחי משום שרק עורך דין פלילי מנוסה המכיר את נהלי העיכוב והמעצר המקובלים יידע להצביע בנקל על הכשלים והמחדלים שנפלו בהליך ולסייע לעורך הדין האזרחי שיגיש את התביעה להתוות את האסטרטגיה הנכונה ביותר לניצחון בתיק ולקבלת הפיצוי. יתרה מזאת, במידה ועורך הדין האזרחי יגיש את התביעה ללא התייעצות מוקדמת ו\או מעורבות כלשהי של עורך דין העוסק בתחום הפלילי, הרי שסיכויה של התביעה להסתיים לשביעות רצונו המלאה של מרשו נמוך בהרבה.

עצרו אתכם על החזקת מריחואנה? ייתכן כי תוכלו להגיש תביעה אזרחית

דוגמה נוספת מבוססת על תרחיש בו נעצרתם על ידי שוטר לאחר שבחיפוש שנעשה ברכבכם נמצאה מריחואנה. במקרה כזה, לא מן הנמנע כי יש מקום להגשת כתב תביעה אזרחי כנגד המשטרה אך למסקנה הזו יגיע עורך הדין האזרחי רק לאחר התייעצות עם עורך הדין הפלילי שיצביע בפניו על העובדה שחיפוש שכזה ניתן לבצע רק אחרי שבעל הרכב נתן את אישורו לכך – שלא לדבר על עצם העובדה שהסם אשר נמצא ברכב על ידי השוטר אינו בהכרח קביל מסיבות כאלה ואחרות כראיה העומדת בפני עצמה בהליך הפלילי.

לחילופין, באם נפגעתם מעבירה זו או אחרת והמשטרה לא עשתה דבר גם אחרי שהגשתם תלונה מסודרת, הרי שגם כאן סביר להניח שיש מקום להגשת תביעה אזרחית נגד כחולי המדים במידה והמשכתם לסבול מאותה העבירה אשר בגינה הוגשה התלונה. גם כאן, כמו במקרים שקדמו לו, מעורבותו של עורך הדין הפלילי תאפשר לעורך הדין האזרחי להבין את מהותם של הכשלים המנהלתיים אשר נפלו בתהליך ולקבוע הלכה למעשה את סכום הפיצוי ואת האסטרטגיה שבאמצעותה נכון יהיה לנהל את התיק.

בסיכומו של דבר ניתן לומר כי בין המשפט הפלילי לאזרחי רב המשותף על המפריד – ובפרט כאשר הדברים אמורים בתיקים אזרחיים המתייחסים למחדלים שנפלו בהליך הפלילי, מעורבותו של עורך הדין הפלילי בהליך המשפטי תעניק ערך מוסף של ממש בכל הנוגע לסיכוי ההצלחה של התיק.

המאמר נכתב על ידי עו"ד פלילי אורית חיון

מוזמנים לקרוא בנוסף: רשלנות רפואית